Ślęża i Sobótka - kanał informacyjny

Ta testowa stronka (blog) ma informować o wszystkim co się dzieje wokół wyjątkowej Góry Ślęży. Jest to uzupełnienie do różnych informacji i wydarzeń lokalnych z bliższej i dalszej okolicy tej magicznej góry. Zapraszam do dodawania materiałów filmowych, zdjęciowych i tekstowych jak i darmowych ogłoszeń i reklam. Prosimy również o informacje o imprezach które mają się odbyć.piątek, 14 kwietnia 2017

Dzierżoniów, Droga Krzyżowa ulicami miasta


W niedzielę 9 kwietnia mieszkańcy Dzierżoniowa kolejny już raz wyruszyli w Drogę Krzyżową, przeżywając cierpienie i mękę Pana Jezusa Chrystusa, który za nasze grzechy oddał życie, aby wypełniły się słowa Boga Miłosiernego o naszym zbawieniu.
Dzierżoniowska Droga Krzyżowa 2017 rozpoczęła się modlitwą przed Krzyżem Milenijnym. Następnie pokonując trasę Drogi Krzyżowej słuchając komentarza objaśniającego cierpienie, mękę i śmierć Pana Jezusa, odmawiając modlitwę na kolejnych stacjach, procesja przeszła do parafii pw. Królowej Różańca Św., dalej do parafii pw. Św. Jerzego a zakończyła się w parafii pw. Maryi Matki Kościoła.
Była to żywa manifestacja setek wiernych ze wszystkich dzierżoniowskich parafii, której przewodniczył ks. Jarosław Leśniak, proboszcz parafii pw. Maryi Matki Kościoła. Uczestnicy dali świadectwo swojej wiary katolickiej, przywiązania do nauk Chrystusowych wyznając wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne.