Ślęża i Sobótka - kanał informacyjny

Ta testowa stronka (blog) ma informować o wszystkim co się dzieje wokół wyjątkowej Góry Ślęży. Jest to uzupełnienie do różnych informacji i wydarzeń lokalnych z bliższej i dalszej okolicy tej magicznej góry. Zapraszam do dodawania materiałów filmowych, zdjęciowych i tekstowych jak i darmowych ogłoszeń i reklam. Prosimy również o informacje o imprezach które mają się odbyć.czwartek, 25 października 2012

Bystrzyca Górna, wizytacja kanoniczna.


Wizytację kanoniczną w parafii Rzym.- Kat. p.w. WNMP w Bystrzycy Górnej , dnia 24 października 2012 roku,  przeprowadził J.E. Ks. Bp Ignacy Dec

Uzupełnieniem wizytacji było udzielenie przez Biskupa Świdnickiego sakramentu bierzmowania. 

Do sakramentu przystąpiła 48 osobowa grupa  młodzieży.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 17 w kościele parafialnym, od przywitania  J.E. Ks. Bp Ignacego Deca przez gospodarza parafii Ks Wiesława Mroza
Następnie dostojnego gościa witała delegacja młodzieży i rodziców.

Następnie gospodarz parafii Ks prob. W. Mróz przedstawił raport o stanie parafii i co się zmieniło od ostatniej wizytacji kanonicznej. 

Następnie Ksiądz proboszcz poprosił Biskupa o udzielenie  młodzieży sakramentu bierzmowania.  


Później nastąpiły podziękowania młodzieży i rodziców.

Uroczystości dopełniło wykonanie pamiątkowej fotografii    

Więcej zdjęć w galerii Diecezji Świdnickiej

niedziela, 14 października 2012

Stanisław Peczyński, odszedł do Pana

Dzisiaj pożegnaliśmy Stanisława Peczyńskiego wieloletniego kościelnego z kościoła Św. Józefa w Bystrzycy Dolnej należącego do  parafii WNMP w Bystrzycy Górnej.Homilię i słowo pożegnalne wygłosił bp Adam Bałabuch, który przypomniał drogę przez życie zmarłego.

Uroczystości uświetnił dawny proboszcz, obecnie ks senior St. Kościelny

 Stanisław został pochowany na cmentarzu przy kościele Św. Józefa, którym się opiekował.
Film, Słowa biskupa Adama Bałabucha o drodze przez życie Stanisława Peczyńskiego.