Ślęża i Sobótka - kanał informacyjny

Ta testowa stronka (blog) ma informować o wszystkim co się dzieje wokół wyjątkowej Góry Ślęży. Jest to uzupełnienie do różnych informacji i wydarzeń lokalnych z bliższej i dalszej okolicy tej magicznej góry. Zapraszam do dodawania materiałów filmowych, zdjęciowych i tekstowych jak i darmowych ogłoszeń i reklam. Prosimy również o informacje o imprezach które mają się odbyć.piątek, 22 lipca 2016

Dzierżoniów, młodzież pracując poznaje historię
11 lipca 2016 w MDSM Krzyżowa rozpoczął się wyjątkowy workcamp „Razem na rzecz różnorodności”, któremu przyświeca jeden cel: wspólna praca, na rzecz różnorodności kulturowej historii Dolnego Śląska. W ramach projektu młodzież z Włoch, Niemiec oraz Polski, która od 11 do 24 lipca 2016 będzie starała przybliżyć się do historii Dolnego Śląska i regionalnej historii zamieszkujących te tereny protestantów, żydów i katolików.
Podczas workcampu młodzież łączy historię z praktyką i razem z Fundacją Beiteinu Chaj z Dzierżoniowa i jej Prezesem Panem Rafaelem Blau zajmowała się odnawianiem cmentarza żydowskiego w Dzierżoniowie.
„Mamy bardzo różnorodną, a jednocześnie spójną historię, której znaki są szczególnie widoczne tu na Dolnym Śląsku. Warto zadbać o to, aby pamiątki naszej przeszłości kulturowej nie odeszły w zapomnienie wraz z powoli odchodzącymi świadkami tamtych czasów”- powiedziała Sofie Koscholke, koordynatorka projektu.
Organizatorem workcampu jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, w ramach programu ewoca³. Jest to program promujący współpracę międzynarodową pomiędzy organizacjami i instytucjami z regionu Nadrenia-Północna Westfalia a krajami Europy.