Ślęża i Sobótka - kanał informacyjny

Ta testowa stronka (blog) ma informować o wszystkim co się dzieje wokół wyjątkowej Góry Ślęży. Jest to uzupełnienie do różnych informacji i wydarzeń lokalnych z bliższej i dalszej okolicy tej magicznej góry. Zapraszam do dodawania materiałów filmowych, zdjęciowych i tekstowych jak i darmowych ogłoszeń i reklam. Prosimy również o informacje o imprezach które mają się odbyć.czwartek, 7 kwietnia 2016

Włóki, chińczycy zagospodarują "Górkę we Włókach"W czwartek 7 kwietnia do Włók przyjechała delegacja 7 studentów z Chin oraz 12 studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celem ich wizyty było dokonanie inwentaryzacji zasobów sołectwa Włóki pod kątem architektury krajobrazu. Powitanie gości nastąpiło na Sali Integracji Społecznej, podczas której przybyłym studentom Marcin Pięt - Sołtys wsi Włóki przybliżył najważniejsze informacje dotyczące miejscowości. Następnie studenci zostali podzieleni na grupy, których celem było wykonanie
zadań nakreślonych im przez opiekuna dydaktycznego.