Ślęża i Sobótka - kanał informacyjny

Ta testowa stronka (blog) ma informować o wszystkim co się dzieje wokół wyjątkowej Góry Ślęży. Jest to uzupełnienie do różnych informacji i wydarzeń lokalnych z bliższej i dalszej okolicy tej magicznej góry. Zapraszam do dodawania materiałów filmowych, zdjęciowych i tekstowych jak i darmowych ogłoszeń i reklam. Prosimy również o informacje o imprezach które mają się odbyć.poniedziałek, 19 czerwca 2017

Oleszna, powiatowy dzień strażaka, awanse i odznaczeni7 maja w Olesznej w Gminie Łagiewniki uroczyście obchodzono jubileusz 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznej i Powiatowy Dzień Strażaka. Oprócz strażaków i gości z gminy i miejscowości z naszego powiatu w uroczystości wzięli udział parlamentarzyści z naszego okręgu wyborczego.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w miejscowej parafii pw. Wniebowzięcia NMP.  Dalsze uroczystości miały miejsce w Sali Wiejskiej gdzie uroczystą  akademię rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie st.bryg. Dariusz Kopa.Następnie zostały odczytane i wręczone akty nadania wyższych stopni służbowych, odznaczenia i medale dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu dzierżoniowskiego.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem personalnym Nr 138/kadr/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. nadał stopień:
- starszego brygadiera:  bryg. Dariuszowi Kopie
- brygadiera: mł.bryg. Bogdanowi Najdkowi, mł.bryg. Mariuszowi Stawiarzowi
Awanse zostały wręczone 13 maja 2017 r. podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka we Wrocławiu.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem personalnym Nr 138/kadr/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. nadał stopień:
kapitana: mł.kpt. Sławomirowi Dudzińskiemu, mł.kpt. Bartłomiejowi Zarzyckiemu.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  Rozkazem personalnym Nr 2/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. nadał stopień:
starszego aspiranta: asp. Arturowi Dudkowi
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  Rozkazem personalnym Nr 1/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. nadał stopień:
aspiranta: mł.asp. Grzegorzowi Pawłowskiemu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu rozkazem personalnym Nr WK.123.14.1.2016  z dnia 26 kwietnia 2017 r.  nadał stopień:
- starszego ogniomistrza: ogn. Mariuszowi Łopuchowi
ogniomistrza: mł. ogn. Pawłowi Leszczyńskiemu, mł. ogn. Tomaszowi Pełce, mł.ogn. Przemysławowi  Podkówce,
- młodszego ogniomistrza: st. sekc. Konradowi Dziadkowi, st. sekc. Tomaszowi Tyńcowi.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązową Odznakę ,,Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej": kpt. Sławomirowi Dudzińskiemu, kpt. Bartłomiejowi Zarzyckiemu, druhowi Zygmuntowi  Kudle, któremu odznaczenie wręczono 13 maja 2017 r.  podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka we Wrocławiu.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczony został: druh Andrzej Wróblewski, odznaczenie wręczono 13 maja 2017 r.  podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka we Wrocławiu.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został: druh Krzysztof Kot.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa dolnośląskiego Złotym Medalem „Za Zasługi  dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: kpt. Bartłomiej Zarzycki, druh Bogusław Cal, druh Paweł Buganiuk, druh Rafał Hołyński, druh Mariusz Kubiak, druh Józef Żygadło.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa dolnośląskiego Srebrnym Medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: ogn. Monika Reczuch, druh Paweł Lazarek, druh Piotr Brewczyński, druh Michał Nieśpiałowski, druh Józef Ciężak, druh Tadeusz Machowski, druh Robert Makowski.
Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa dolnośląskiego Brązowym Medalem,, Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: druhna Anna Dębowska, sekc. Krzysztof Milnerowicz, st. sekc. Sebastian Głogowski, druh Paweł Hołyński.
Obchody były połączone z 70 rocznicą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznej, z tej okazji Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej Ochotnicza Straż Pożarna Oleszna została odznaczona Brązowym Medalem ,, Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
W uroczystości wzięli udział m.in. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, W-ce Minister Obrony Narodowej  Michał Dworczyk, Senator Aleksander Szwed, Poseł na Sejm Wojciech  Murdzek, Poseł na Sejm Monika Wielichnowska, Poseł na Sejm Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Poseł na Sejm Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.
Oficer Prasowy - kpt.Bartłomiej Zarzycki