Ślęża i Sobótka - kanał informacyjny

Ta testowa stronka (blog) ma informować o wszystkim co się dzieje wokół wyjątkowej Góry Ślęży. Jest to uzupełnienie do różnych informacji i wydarzeń lokalnych z bliższej i dalszej okolicy tej magicznej góry. Zapraszam do dodawania materiałów filmowych, zdjęciowych i tekstowych jak i darmowych ogłoszeń i reklam. Prosimy również o informacje o imprezach które mają się odbyć.wtorek, 30 maja 2017

Ostroszowice, OSP sprawozdanie za 2016


W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dzierżoniów zakończono cykl zebrań sprawozdawczych za 2016 rok. Zgodnie ze statutem, każda jednostka OSP zobowiązana jest zwołać raz w roku walne zebranie sprawozdawcze. Podczas zebrań strażacy dokonują podsumowania i oceny wyników swojej pracy.
Bardzo ważnym krokiem w kierunku poprawy bazy samochodowej, jaką obecnie dysponują druhowie OSP, było podjęcie przez Radę Gminy Dzierżoniów w 2016 r. uchwały o przystąpieniu do programu obejmującego zakup samochodów pożarniczych dla kilku gmin, między innymi średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Ostroszowice. W wyniku doposażenia niniejszej jednostki w fabrycznie nowy średni samochód możliwe będzie nie tylko wzmocnienie w roku 2017 potencjału ratowniczego, ale także dokonanie pewnych przesunięć sprzętowych pomiędzy jednostkami OSP na terenie gminy Dzierżoniów.