Ślęża i Sobótka - kanał informacyjny

Ta testowa stronka (blog) ma informować o wszystkim co się dzieje wokół wyjątkowej Góry Ślęży. Jest to uzupełnienie do różnych informacji i wydarzeń lokalnych z bliższej i dalszej okolicy tej magicznej góry. Zapraszam do dodawania materiałów filmowych, zdjęciowych i tekstowych jak i darmowych ogłoszeń i reklam. Prosimy również o informacje o imprezach które mają się odbyć.środa, 24 maja 2017

Dzierżoniów, prezentacja Rocznika Dzierżoniowskiego 2016


W pięknych wnętrzach Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa odbyła się promocja Rocznika Dzierżoniowskiego 2016 redagowanego przez Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa i Muzeum Miejskie Dzierżoniowa. W tym roku opublikowany został już 26.tom tego niezwykłego periodyku. Na początku uroczystości wystąpiły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie z niezwykle wzruszającym programem, a piosenka o Dzierżoniowie zrobiła prawdziwą furorę.
 Licznie przybyli goście - autorzy artykułów, członkowie Rady Programowej, osoby zaprezentowane w Roczniku, członkowie rodzin tych, o których napisano wspomnienia, przedstawiciele władz miasta i powiatu, członkowie Zarządu TMD, pracownicy muzeum, reprezentanci zaprzyjaźnionych towarzystw i organizacji oraz stali czytelnicy Rocznika - zostali serdecznie powitani przez dyrektora Muzeum Miejskiego Henryka Smolnego, który zaprezentował także zebranym skład zespołu redakcyjnego. Wraz z pięknymi różami panie: Barbara Ciborska, Wanda Ostrowska, Janina Weretka-Piechowiak i Maria Zapotoczna otrzymały pachnące jeszcze świeżą farbą egzemplarze nowo wydanej publikacji. Prezentacja zawartości pisma miała w tym roku nową formułę, dzięki czemu była niewątpliwie atrakcyjniejsza. Członkinie zespołu redakcyjnego, wykorzystując zgromadzony materiał fotograficzny, obszernie przedstawiły treść Rocznika, zachęcając też do lektury. Wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w jego powstanie zostały wręczone egzemplarze autorskie. 
Na zakończenie uroczystości goście spotkali się w urokliwej sali muzeum, aby przy słodkim poczęstunku porozmawiać jeszcze o ciekawych sprawach, podzielić się „na świeżo” wrażeniami i opiniami. Organizatorzy uroczystości - Muzeum Miejskie Dzierżoniowa i Zarząd Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - dziękują serdecznie wszystkim, którzy zechcieli poświęcić czas i uświetnić swoją obecnością jedną z ważniejszych majowych imprez kulturalnych Dzierżoniowa. 
Dzieciom, Dyrekcji i Nauczycielom Przedszkola nr 2 w Dzierżoniowie dziękujemy za umożliwienie wszystkim dorosłym powrotu do krainy dzieciństwa.                                                 Tekst: Barbara Ciborska