Ślęża i Sobótka - kanał informacyjny

Ta testowa stronka (blog) ma informować o wszystkim co się dzieje wokół wyjątkowej Góry Ślęży. Jest to uzupełnienie do różnych informacji i wydarzeń lokalnych z bliższej i dalszej okolicy tej magicznej góry. Zapraszam do dodawania materiałów filmowych, zdjęciowych i tekstowych jak i darmowych ogłoszeń i reklam. Prosimy również o informacje o imprezach które mają się odbyć.czwartek, 15 grudnia 2016

Ukraina, wołyńskie zaduszki

Rudnia Bobrowska, przy krzyżu

Szkoła podstawowa w Starym Jaworowie k/Świdnicy. Przekazanie zniczy w obecności dyr. Macieja Plenclera.

"Wołyńskie zaduszki"  jest to wyjazd na cmentarze na kresach, organizowany co roku przez  Marię Chmurzyńską ze Świdnicy. Znicze na kresowe cmentarze zbierali uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie k/Świdnicy. W obecności dyrektora Macieja Plenclera znicze zostały przekazane na wołyńskie cmentarze. W tym roku w wyjeździe uczestniczyło 7 osób, wszyscy to potomkowie dawnych mieszkańców Wołyńa (Zasłucza). Na miejscu sprzątaliśmy mogiły i cmentarze, stawialiśmy krzyże w miejscach zapomnianych przez ludzi i Boga. Pomagaliśmy polskim parafiom, szkołom i ludziom, jednym słowem charytatywnie.
 Zapłonęły na żołnierskich mogiłach z 1920 roku przy kościele w Korcu i Moczulance dla żołnierzy 27 WDP oraz na mogiłach pomordowanych w Niemilii i Rudni Łęczyńskiej. Braliśmy udział w mszach świętych, jak i mniej oficjalnych spotkaniach. Mieszkańcy przyjmowali nas bardzo serdecznie czym tylko mieli, jak smakowitymi wyrobami i wypiekami. A dla smakoszy czegoś ekstra na biesiadach można było spróbować (bimber zagryzany słoniną). 
Maria Chmurzyńska 
Korzec mogiła z 1920 roku.

Przy kościele w Niewirkowie.

Niewirków pomnik.

Niewirków pomnik.

Ludwipol.

Uratowany krzyż z Dermanki, stał przy kościele gdzie proboszczem był o.Kaszuba.
Mogiła w Rudni Łęczyńskie.

Cmentarz w Bereznem.

Sławek, który będąc WIEŚKIEM zawsze chciał być SŁAWKIEM, tutaj w Berezne.


Cmentarz w Potaszni.

Z nauczycielami w Potaszni

Mogiła w Niemili.

Porzadkujemy cmentarz w Moczulance.

Moczulanka mogiła żołnierzy 27 WDP

Lewacze.

Stawiamy krzyż w Rudni Bobrowskiej

Stawiamy krzyż w Rudni Bobrowskiej


Msza święta za zmarłych w Rudni Bobrowskiej.Korzec.

Z Chodorowskim w Ludwipolu.


Szkoła w Jackowiczach

Stara Huta goście.