Ślęża i Sobótka - kanał informacyjny

Ta testowa stronka (blog) ma informować o wszystkim co się dzieje wokół wyjątkowej Góry Ślęży. Jest to uzupełnienie do różnych informacji i wydarzeń lokalnych z bliższej i dalszej okolicy tej magicznej góry. Zapraszam do dodawania materiałów filmowych, zdjęciowych i tekstowych jak i darmowych ogłoszeń i reklam. Prosimy również o informacje o imprezach które mają się odbyć.środa, 17 sierpnia 2016

Włóki, modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego

 

Na początku sierpnia 2016 roku sołtys wsi Włóki oraz pracownicy interwencyjni Urzędu Gminy Dzierżoniów na terenie placu sportowo-rekreacyjnego we Włókach wykonywali prace modernizacyjne polegające na malowaniu istniejących urządzeń. Materiały do wykonania tego zadania w kwocie 1100 zł, zostały zakupione z nagrody za zajęcie V-tego miejsca w gminnym konkursie „Kreatywne Sołectwo”
Kilka tygodni wcześniej w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy sołectwa wykonali utwardzenie i wyłożenie kostką betonową miejsca pod kosze na śmieci i kompostownik modułowy. Zakup materiałów do wykonania tego zadania pochodziły z budżetu Gminy Dzierżoniów, a prace wykonali mieszkańcy Włók.
Sołectwo Włóki.