Ślęża i Sobótka - kanał informacyjny

Ta testowa stronka (blog) ma informować o wszystkim co się dzieje wokół wyjątkowej Góry Ślęży. Jest to uzupełnienie do różnych informacji i wydarzeń lokalnych z bliższej i dalszej okolicy tej magicznej góry. Zapraszam do dodawania materiałów filmowych, zdjęciowych i tekstowych jak i darmowych ogłoszeń i reklam. Prosimy również o informacje o imprezach które mają się odbyć.poniedziałek, 27 października 2014

Sobótka – „Historia jest jutrem”

Foto 1.  Miejsce konferencji, Hotel SOBOTEL 
23 października 2014 r. Sobótka gościła uczestników konferencji „Historia jest jutrem”. Spotkanie zorganizowała Biblioteka Publiczna w Sobótce w ŚOKSiR celem podzielenia  się z uczestnikami doświadczeniem z zakresu budowania Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL), tworzonego w oparciu o współpracę z Fundacją Ośrodka KARTA.

Foto 2

Konferencję, która odbyła się w Hotelu SOBOTEL, otworzyli – dyrektor ŚOKSiR, Wiesław Drozdowski i gospodarz spotkania, Michał Hajdukiewicz. Po przedstawieniu gości zaprezentował swoich pracowników i osoby wspomagające bibliotekę.
Foto 3.

Foto 4.

Przed właściwą częścią spotkania, kilka słów na temat roli i potrzeb bibliotek w społecznościach lokalnych skierowała do słuchaczy Blanka Bobryk, pracownik Działu Metodycznego Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Następnie przedstawiono historię sobótczańskiej biblioteki od 1949 r. oraz przedstwiono, czym jest Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej CATL. Zaprezentowano także osiągnięcia po roku pracy przy cyfrowej archiwizacji historii oraz plany dotyczący dalszego rozwoju CATL w Sobótce.
Foto 5. Michał Hajdukiewicz przedstawia plany na przyszłość w ramach działania CATL
 Następnie obejrzeliśmy filmik z wyprawy do Niemiec, gdzie reprezentacja biblioteki odwiedziła dawnego mieszkańca Sobótki. (Wyjazd był możliwy dzięki pomocy Wojciecha Franaszczuka).

Katarzyna Miela (grafik) – partner biblioteki, przedstawiła logo CATL – okoliczności powstania i jego symbolikę.
Foto 6.
Foto 7.
Foto 8.  Telemost z Hansem Andersem. Rolę tłumacza pełnił Wojciech Galacki – partner biblioteki.
 

Podczas konferencji nawiązano połączenie wizualne z byłym mieszkańcem Sobótki Hansem Georgiem Andersem. Dawny sobótczanin opowiadał nam o życiu w mieście jego czasów, w tym m.in. o tym, jak prowadził miejscowy zespół muzyczny.

Foto 9.
Prof. dr hab. Wojciech Kunicki przedstawił działania w zakresie promocji lokalnej historii i badań naukowych poprzez prezentację współtworzonej przez siebie serii wydawniczej. Wygłosił referat pt.: „Biblioteka Ślężańska” – dorobek i plany. W stronę budowania pamięci w obrębie społeczności lokalnej.
Foto 10.
Foto 11.
Prelegent, dr Urszula Glensk, przedstawiła wykład o roli i wartości relacji pisanych świadków wydarzeń. Opowiedziała o swoich pierwszych spotkaniach z przedwojennym mieszkańcem Sobótki, Hansem Andersem oraz jak powstaje na podstawie tych wspomnień książka, która powinna ukazać się w przyszłym roku.


Foto 12. 
Foto 13.
Podczas konferencji zaprezentowana została mini wystawa prac Stefana Nawary.


Foto 14.
Foto 15.
Foto 16. Piotr Herba – założyciel portalu Fotopolska
Piotr Herba – założyciel portalu Fotopolska – zaprezentował działanie swojej strony.
Przedstawił okoliczności i historię powstania FP sięgającą jeszcze końca XX wieku, gdzie skupiał się głównie na zbiorze zdjęć Wrocławia.
Od 2004 roku rozszerzył jej zasięg na cały Dolny Śląsk. Od 2009 r. objął zaś całą Polskę. Obecnie w zakresie zainteresowania portalu są także "Kresy Wschodnie". Codziennie przybywa około 500 zdjęć współczesnych jak i archiwalnych. Obecny zbiór fotografii zbliża się do 800 tys. szt. Piotr przedstawił portal w kontekście roli społecznej takiego serwisu,  misji, aspektów praw autorskich i wykorzystania tego wirtualnego narzędzia m.in. w odniesieniu do promocji i utrwalania zmian przestrzennych naszego otoczenia.


Foto 17. Piotr wymieniał problemy, które napotyka się przy wykonywaniu zdjęć. 
Częstym problemem jest niewiedza dot. prawa do wykonywania zdjęć obiektom z terenu publicznego. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że gdy zbliża się ze srogą miną gospodarz domu lub innego miejsca (mimo obowiązującego prawa) warto wyprzedzić go i zadać pytanie, np. o istnieniu w tym miejscu w danych czasach restauracji, sklepu etc. Wręczam także wizytówkę, gdzie te zdjęcia znajdą się za jakiś czas. Niekiedy podczas takiej rozmowy dowiadujemy się ciekawych, nieznanych faktów. Czasami dostaję później telefon w sprawie udostępnienia archiwalnych zdjęć i dokumentów.  Foto 18.
Foto 19.
Tomasz Maleńczuk, przedstawiciel Książnicy Karkonoskiej, zaprezentował realizację projektu „e-Pogranicze”.


Foto 20.
Joanna Broniarczyk, także reprezentująca Książnicę Karkonoską, przedstawiła swoją bibliotekę cyfrową, jak i dalsze plany poszerzenia działań. Przedstawiła dobre praktyki w poszukiwaniu informacji oraz współpracy transgranicznej i odniosła się do kwestii projektu Cyfrowy Dolny Śląsk.

Foto 21.
Małgorzata Malec z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” poprowadziła wykład w zakresie działań społecznych i wykorzystania potencjału ludzkiego w działaniach archiwistycznych oraz ratowaniu historii lokalnej.
Foto 22.

Foto 23. Konferencję zakończył  telemost z przedstawicielką Fundacji Ośrodka KARTA, Agnieszką Kudełką, podsumowujący konferencję.

Foto 24. W trakcie spotkania działał „kiosk regionalny”, w którym promowana była literatura regionalna. 
Foto 25. Nowe nabytki Cyfrowego Archiwum oczekujące jeszcze na skanowanie, opracowanie i udostępnienie.

Foto 26. Księga strażaków z remizy w Sobótce Zachodniej (pocz. XX w.)
Foto 27. Rozmowom nie było końca. Dr Urszula Glensk z organizatorem spotkania, Michałem Hajdukiewiczem.

Więcej zdjęć z konferencji >TUTAJ<
Konferencja na Fotopolsce >TUTAJ<
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sobótce, archiwum CATL  >TUTAJ<
Relacja >TUTAJ<
Wirtualna Biblioteka e-Pogranicze >TUTAJ<