Ślęża i Sobótka - kanał informacyjny

Ta testowa stronka (blog) ma informować o wszystkim co się dzieje wokół wyjątkowej Góry Ślęży. Jest to uzupełnienie do różnych informacji i wydarzeń lokalnych z bliższej i dalszej okolicy tej magicznej góry. Zapraszam do dodawania materiałów filmowych, zdjęciowych i tekstowych jak i darmowych ogłoszeń i reklam. Prosimy również o informacje o imprezach które mają się odbyć.środa, 16 grudnia 2015

Piława Górna, Peregrynacja figury MB Fatimskiej

13 grudnia do parafii św. Marcina w Piławie Górnej przybyła  Figury Matki Bożej Fatimskiej otwierając dni peregrynacji w Dekanacie Piławskim.
Uroczystości rozpoczęły się od przywitania  Matki Bożej  przez ks. bpa Ignacego Deca oraz proboszcza  ks. prał. Zbigniewa Wolanina i licznie zgromadzonych parafian  pod Krzyżem Milenijnym w Piławie Górnej. Z placu Piastów Śląskich wierni w procesji przeszli do świątyni pw. Św. Marcina. Mszy świętą celebrował oraz homilię wygłosił bp Ignacy Dec.

"Liczę, że owocem peregrynacji będzie osobiste, rodzinne i parafialne zawierzenie się Niepokalanemu Sercu Maryi, uregulowanie parafialnej praktyki według zaleceń Matki Bożej, zaangażowanie się wielu rodzin w Apostolstwo Rodzin Fatimskich, które podejmą zobowiązanie do wspólnej modlitwy, a także odnowienie 
w sobie ducha ascezy i modlitwy różańcowej. Już dziś gorąco proszę Was o modlitwę, zwłaszcza o modlitwę różańcową, by peregrynacja przyczyniła się do wewnętrznej przemiany grzeszników, do respektowania Bożego Prawa w wymiarze indywidualnym i publicznym, do odnowienia naszego życia osobistego, rodzinnego, społecznego" - przedstawił biskub świdnicki Ignacy Dec.  
Figura Matki Bożej Fatimskiej wraz z relikwiami dwojga pastuszków, podczas peregrynacji odwiedzi wszystkie parafie dekanatu piławskiego.