Ślęża i Sobótka - kanał informacyjny

Ta testowa stronka (blog) ma informować o wszystkim co się dzieje wokół wyjątkowej Góry Ślęży. Jest to uzupełnienie do różnych informacji i wydarzeń lokalnych z bliższej i dalszej okolicy tej magicznej góry. Zapraszam do dodawania materiałów filmowych, zdjęciowych i tekstowych jak i darmowych ogłoszeń i reklam. Prosimy również o informacje o imprezach które mają się odbyć.wtorek, 29 kwietnia 2014

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

Takimi tablicami została oklejona wieża triangulacyjna na Ślęży.
Wieża na stan 28 kwietnia 2014 r. Foto WB
Jednocześnie zostały zdjęte schody umożliwiające wejście na nią.
Taką niespodziankę przygotował gospodarz obiektu czyli nadleśnictwo Miękinia. Jeżeli wszystko pójdzie po myśli gospodarza  wieża zostanie udostępniona jesienią. Z otrzymanych informacji wynika że obiekt musiał być zamknięty ponieważ  po wykonaniu wierceń w betonie, okazało się że miejscami nie spełnia norm.
Wieża na stan 28 kwietnia 2014 r. Foto WB
Jako że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków (lub ma być), wszelkie prace wymagają zgody konserwatora.
W niedługim czasie zostanie wyłoniony w przetargu wykonawca remontu. Obecnie powstaje dokumentacja jak i pozyskiwane są środki na wykonanie remontu.

Wieża na stan 28 kwietnia 2014 r. Foto WB
Więcej informacji podaje Ślężańska Grupa Eksploracyjna >tutaj<
Wieże widoczne od Chwałkowa.
Wieża i podejście do niej w widoku z wieży kościółka. Stan na lipiec 2011 r.

Stan na lipiec 2011 r.
Wieża na zdjęciu z lat 1935-1941. Fotografia pochodzi z portalu : Dolny-Śląsk

Ślęża w wiosennym widoku z Bielawy.

  

Pokaż Ślęża, wieża triangulacyjna na większej mapie