Ślęża i Sobótka - kanał informacyjny

Ta testowa stronka (blog) ma informować o wszystkim co się dzieje wokół wyjątkowej Góry Ślęży. Jest to uzupełnienie do różnych informacji i wydarzeń lokalnych z bliższej i dalszej okolicy tej magicznej góry. Zapraszam do dodawania materiałów filmowych, zdjęciowych i tekstowych jak i darmowych ogłoszeń i reklam. Prosimy również o informacje o imprezach które mają się odbyć.niedziela, 19 sierpnia 2012

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

W 250 rocznicę bitwy pod Rybakiem, 13 sierpnia 2012 roku, przy obelisku  powyżej Piławy Górnej, odsłonięto pamiątkową tablicę, poświęconą "pamięci pruskich i austriackich, żołnierzy poległych i rannych w bitwie pod Dzierżoniowem 16.08.1672 r."


Pierwsza tablica została odsłonięta we wrześniu 1910 roku kiedy wystawiono pomnik upamiętniający poległych żołnierzy obu walczących stron, która zaginęła po ostatniej wojnie. Nowa tablica powstała z inicjatywy pasjonata historii lokalnej Arnolda Kordasiewicza.

Uroczystość uświetnili żołnierze Królewskiego Pruskiego Regimentu Piechoty Alt Kreytzen, oddając salwę honorową z muszkietów.

W uroczystości uczestniczyła delegacja niemiecka: Pan Heinz Pieper - przewodniczący Związku Ojczyźnianego Powiatu Dzierżoniowskiego oraz członkowie tej organizacji: Pani Ruth Nicklas i Uwe Pieper. Osoby te, mające swoje korzenie w Piławie Dolnej.
Arnold Kordasiewicz przedstawił w krótkim zarysie przebieg bitwy jak i historię powstania tego pomnika.
Gospodarz terenu,  wicewójt gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka podziękowała wszystkim za propagowanie tego historycznego miejsca.
Uroczystości zwieńczyło zwiedzanie remontowanego pobliskiego pałacu.w Piławie Górnej.

 Zdjęcia z uroczystości dostępne w galerii. 

Szczegółowy opis bitwy; tutaj